Şartlar & Koşullar


Kullanım Şartları

1. Kapsam

Bu kullanım Şartları SANALOFISONLINE OFIS VE E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “SANALOFISONLİNE” internet siteleri (sanalofisonline.com , sanalofisonline.com.tr , sanalofis.online , crm.sanalofisonline.com ve alt alan adları  ) ve mobil uygulamalarını kapsamaktadır.

sanalofisonline.com, sanalofisonline.com.tr, sanalofis.online, crm.sanalofisonline.com ve alt alan adları  ) ve mobil uygulamaları “SANALOFISONLİNE” tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİSTEM olarak anılacaktır. İşbu sisteme ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SANALOFISONLİNE’a aittir ve SANALOFISONLİNE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Sevgili ziyaretçimiz / abonemiz / müşterimiz, lütfen sistemimizde gezinmeye devam etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen erişiminizi sonlandırınız. Erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

2. Hizmetler

2.1 “SANALOFISONLİNE” Web Sitesi belgeleme de dahil olmak üzere görüntülenebilir ya da yüklenebilir bilgi ve yazılıma erişimi sağlar.

2.2 “SANALOFISONLİNE” herhangi bir zamanda SİSTEM’in bir bölümünü ya da tamamını askıya alma yetkisine sahiptir. İnternetin ve bilgisayar sistemlerinin niteliği gereği “SANALOFISONLİNE”  SİSTEM’e erişimin kesintisizliği ile ilgili garanti veremez.

3. Kayıt, şifre

3.1 SİSTEM’ deki bazı sayfalar şifre-korumalı olabilir. Ticari işlemlerin güvenliği için yalnızca kayıtlı kullanıcılar bu sayfalara erişebilir. Kullanıcılar “SANALOFISONLİNE” tarafından otomatik olarak kayıtlı sayılmazlar. “SANALOFISONLİNE” özellikle kayıtlı kullanıcıların daha önce serbestçe erişebildiği sayfalara erişimi daha sonra sınırlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı aşağıdaki işlem hatalarını yaptığı durumlarda;

  • Yanlış giriş denemeleri yaparsa,
  • Bu Kullanım Koşullarını ya da kullanıcının kendi kişisel veri erişimi ile ilgili gereken özeni gösterme yükümlülüğünü ihlal ederse,
  • SİSTEM’i kullanırken ya da SİSTEME erişim sırasında geçerli yasaları ihlal ederse, ya da
  • SİSTEMİ sağlanan süre içinde kullanmazsa,

“SANALOFISONLİNE” herhangi bir sebep bildirme zorunluluğu olmadan veri erişimini engelleyerek erişim yetkisini iptal edebilir.

3.2 Kayıt gerektiğinde kullanıcı tarafından verilen bilgiler gerçeği yansıtmalıdır. Kayıt girişinde kullanılan bilgilerle ilgili daha sonra ortaya çıkan değişiklikler “SANALOFISONLİNE”a derhal bildirilmelidir (mümkün olduğunda çevrimiçi olarak). Kullanıcı kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine gönderilen e-postaların kendisine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir.

3.3 Başarılı bir kayıttan sonra kullanıcıya bir kullanıcı adı ve şifre verilir (ayrıca aşağıda "kullanıcı bilgisi" olarak inceleniyor). Kullanıcı web sitesine ilk giriş yaptığında “SANALOFISONLİNE” tarafından kendisine verilen şifreyi yalnızca kendi bildiği bir şifre ile değiştirmelidir. Kullanıcı bilgisi sayesinde kullanıcı kişisel bilgilerini görüntüleyebilir veya değiştirebilir ya da örneğin veri işleme iznini genişletebilir ya da daraltabilir.

3.4 Kullanıcı üçüncü bir kişinin kullanıcının kişisel bilgilerine ulaşamayacağından emin olabilir, kullanıcı, kendi kullanıcı bilgisiyle yaptığı tüm ticari işlemler ve diğer etkinliklerinin sorumlusudur. Kullanıcı şifre- korumalı web sitelerinden her çevrimiçi oturum sonrası kullanıcı çıkışı yaparak ayrılmalıdır. Kullanıcı üçüncü bir kişinin kişisel bilgilerini kullandığından şüphelendiğinde derhal, mümkün olduğu durumlarda bir e-posta ile “SANALOFISONLİNE”ı bu durumdan haberdar etmelidir.

3.5 3.4 numaralı maddede bahsedilen durumda gerekli bildirim yapılır yapılmaz “SANALOFISONLİNE” ilgili kişi bilgisiyle şifre- korumalı alanlara erişimi engeller. Erişim ancak yeni bir başvuru yapıldığında ya da yeniden kayıt yapılınca sağlanır.

3.6 Kullanıcı dilediğinde sözleşmeye ait ilişkilere ters düşmeyecek şekilde bunu belirterek kaydını sonlandırabilir. Böyle bir durumda “SANALOFISONLİNE” kullanıcıya ait tüm veriyi ve kullanıcının kaydedilen kişisel girdilerini böyle bir veri istenmediği anda siler.

4. Bilgi, yazılım ve dokümanlarla ilgili kullanım hakları

4.1 SİSTEM’ den  erişilebilir olan herhangi bir bilgi, yazılım veya doküman bu Kullanım Koşullarına tabidir ya da güncellen bilgi, yazılım veya doküman olması durumunda “SANALOFISONLİNE” ile mutabık olunan lisans hükümlerine tabidir. Daha sonra kararlaştırılan hükümler bu Kullanım Koşulları ile çakıştığında yeni hükümler geçerli olacaktır.

4.2 Yazılımla ilgili olarak program ücretsiz olarak sunulur. Kaynak kodun aynı şekilde kullanılma hakkı yoktur. Bu durum bu Kullanım Koşullarında ve daha sonradan geçerli olacak olan sözleşme şartları gereğince açık kaynak yazılım transfer edilmişse ve kaynak kodun ulaşılabilir olması gereken koşullar dışında açık kaynaklı yazılıma ilişkin kaynak koda uygulanmaz. Böyle bir durumda SwissOffices kaynak kodu giderlerin ücretinin ödenmesi karşılığında kullanılabilir duruma getirir.

4.3 Bilgi, yazılım ve doküman kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü şahısa dağıtılamaz, kiralanamaz ya da başka bir yöntemle sunulamaz. Zorlayıcı yasalar izin vermedikçe kullanıcı yazılımı ya da dokümanı değiştiremez ya da yazılım üzerinde eksiltme yapamaz, yazılımın tersine mühendislik ya da kaynak koda dönüştürme nedeniyle herhangi bir bölümünü ayıramaz. Bu Kullanım Koşullarına aykırı bir durum olmadıkça kullanıcı yazılımın bir kopyasını ileride gerektiğinde kullanabilmek için yedekleyebilir.

4.4 Bilgi, yazılım ve dokümanlar telif hakları yasası, uluslararası telif hakları anlaşmaları ve fikri mülkiyet ile ilgili sözleşmeler tarafından koruma altındadır. Kullanıcı bu yasalara uymak zorundadır, özellikle bilgileri, yazılımı ya da dokümanları değiştiremez ya da bilgi, yazılım ve doküman üzerindeki ya da bunların kopyalarındaki alfa sayısal kod, işaret ya da telif hakkı uyarılarını gizleyemez ya da silemez.

5. Fikri mülkiyet

5.1 Bu Kullanım Koşullarının 4. Bölümündeki özel hükümlerine aykırı olarak bilgi, marka isimleri, ve SİSTEM’ in  diğer içerikleri öncesinde “SANALOFISONLİNE” tarafından yazılı bir izin alınmadığı sürece hiç bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yazılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, içeriğe ekleme yapılamaz ya da içerik istismar edilemez.

5.2 Bu belgede açıkça onaylanan kullanım hakları ve diğer haklar dışında kullanıcıya - firmanın adı ve patentler, donatı modelleri ya da markaları gibi fikri mülkiyet haklarını içeren ancak bununla sınırlı olmayan- başka herhangi bir hak verilmemiştir ya da “SANALOFISONLİNE” tarafından daha sonra verilen hakların kabulü için herhangi bir zorunluluk getirilmeyecektir.

6. Kullanıcının görevleri

6.1 Web Sitesine erişimde ya da Siteyi kullanırken kullanıcı şunları yapamaz:

  • Başka insanlara, özellikle reşit olmayanlara zarar veremez ya da kişilik haklarını ihlal edemez;
  • Kamu ahlakına uygunsuz davranışlar sergileyemez;
  • Fikri mülkiyet ya da herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edemez;
  • Virüs, örneğin Trojan Horse adındaki virüs, içeren herhangi bir içerik ya da yazılıma zarar verecek herhangi bir program ekleyemez;
  • Kullanıcının kullanmaya izni olmayan, özellikle ihlale karşı gizlilik hükümleri bulunan ya da yasadışı bağlantıları ya da içerikleri iletemez, kaydedemez ya da yükleyemez
  • Reklam ya da istenmeyen e-posta (diğer adıyla "çöp mail"[spam]) ya da hatalı virüs uyarıları ve/ya arızaları ya da buna benzer materyal yayamaz; kullanıcı bundan başka herhangi bir piyango, kartopu sistemi, mektup zinciri, piramit oyunu ya da benzer bir etkinlik isteyemez ya da talep edemez.

6.2 “SANALOFISONLİNE” herhangi bir zamanda, özellikle kullanıcının bu Kullanım Koşullarından doğan sorumlulukları ihlal ettiği durumlarda Web Sitesine erişimi engelleme hakkına sahiptir.

7. Bağlantılar

“SANALOFISONLİNE” SİSTEM üçüncü bir şahsa ya da kuruma ait web sayfalarına bağlantı verebilir. “SANALOFISONLİNE” bağlantı verdiği diğer web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmediği için bu türde web sayfalarıyla ilgili hiç bir yükümlülük taşımaz ve bunların gösterimini yapmaz ya da bu tür sayfaları onaylamaz ve buralarda verilen bilgi ve içeriklerle ilgili sorumluluk taşımaz. Bu türde sayfaların kullanımında bütün risk kullanıcıya aittir.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

8.1 Mümkün olduğu kadar bilgi, yazılım ve doküman ücretsiz olarak sunulmuştur, bilgi, yazılım veya dokümanlara ilişkin kalite veya markayla ilgili herhangi bir kusurun yükümlülüğü özellikle de hataların doğruluk veya noksanlık ya da talep noksanlığı ya da üçüncü şahısların hakları ya da bütünlüğe ve/ya amaca uygunluğu dışında kalan durumlar kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

8.2 Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; Bakırköy Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Diğer yükümlülükler, virüsler

 “SANALOFISONLİNE” Web Sitesini virüslerden koruyabilmek için bütün çabayı göstermesine rağmen Web Sitesinin tamamen virüssüz olduğunu garanti etmez. Kullanıcı uygun güvenlik önlemlerini temin için gerekli korunma hareketlerinin sorumluluğunu almalıdır ve herhangi bir bilgi, yazılım ya da doküman indirmeden önce bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır.

9. bölüm kullanıcının aleyhine olacak şekilde ispat külfetinde herhangi bir değişiklik belirtmemektedir.

10. Veri gizliliği

“SANALOFISONLİNE” SİSTEM kullanıcısıyla ilgili olarak kullanıcının verdiği kişisel veriyi toplarken, kullanırken ve bu verilerle işlem yaparken veri gizliliği ile ilgili yasalara ve “SANALOFISONLİNE” veri gizliliği politikasına uygun davranır: bu yasalar ve politika Gizlilik Politikasını İçeren Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı linkinden erişilebilir.